Főoldal » Archív » Vádemelés ügyvédeket és vállalkozókat tízmilliókkal megkárosító férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal ket­tős állam­pol­gár­sá­gú buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki közel 20 év alatt, jel­lem­ző­en sze­ge­di és kör­nyék­be­li ügy­vé­de­ket és vál­lal­ko­zó­kat káro­sí­tott meg, ese­ten­ként több tíz­mil­li­ós nagy­ság­rend­ben.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye