Főoldal » Archív » Vádemelés ügyvédi visszaélés miatt

A Kecs­ke­mé­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség ügy­vé­di vissza­élés bűn­tet­te miatt egy kecs­ke­mé­ti ügy­véd­nő ellen emelt vádat, aki kiren­delt védő­ként 2013. novem­be­ré­ben két véden­cé­től is pénzt kért azért, hogy védel­mü­ket ellás­sa, illet­ve azért, hogy egyi­kük ellen az ügyész­ség ne emel­jen vádat, míg a másik ügy­fél ne kerül­jön elő­ze­tes letartóztatásba.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 02.16.