Főoldal » Archív » Vádemelés újabb internetes csaló ellen

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség mind­össze­sen 40 rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat azzal a 28 éves bajai fér­fi­val szem­ben, aki nem léte­ző ter­mé­ke­ket érté­ke­sí­tett az inter­ne­ten és így 40 sér­tet­tet káro­sí­tott meg.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye