Főoldal » Archív » Vádemelés vasúti tömegszerencsétlenség okozása miatt

A vas­úti köz­le­ke­dés tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get okozó gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség három vas­utas ellen a 2015. augusz­tus 16-án Nóg­rád megyé­ben tör­tént vas­úti bal­eset miatt.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye