Főoldal » Archív » Vádemelés vesztegetés elfogadása miatt

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet tagja által elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy fel­szá­mo­ló cég tag­ja­ként jog­ta­lan előnyt kért egy pályá­zat ered­mé­nyé­nek befolyásolásáért.

Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 02.02.