Főoldal » Archív » Vádemelés volt rendőrök ügyében

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett zsa­ro­lás kísér­le­te, hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt öt sze­méllyel - köz­tük két volt rend­őr­rel - szem­ben emelt vádat.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye