Főoldal » Archív » Vádemeléshez vezetett a gördeszkázó sértett vontatása

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2016. augusz­tus 8. nap­ján Raj­kán  egy gör­desz­ká­zó fia­tal­em­bert von­ta­tott autóval. 

A 18 éves, veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző ter­helt és az ugyan­csak szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú sér­tett Raj­kán talál­ko­zott. Meg­be­szél­ték, hogy a sér­tett a gör­desz­ká­ján állva az autó ablak­nyí­lá­sá­ba kapasz­ko­dik és a vád­lott őt így vontatja.

Körül­be­lül 150 métert tet­tek meg, majd a sér­tett elesett. Men­tőt hív­tak hozzá., mert agy­rá­zó­dá­sa, kopo­nya­zú­zó­dá­sa, térd­zú­zó­dá­sa lett és meg­sé­rül­tek a vég­tag­jai is.

A sér­tett sérü­lé­sei 8 napon belül gyógyultak.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Fotó-Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség