Főoldal » Archív » Vádemelésre került sor az orosházi uzsorások ellen

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 47 éves oros­há­zi fér­fi­val és fele­sé­gé­vel, egy 43 éves oros­há­zi nővel szem­ben, akik uzso­ra­köl­csö­nök nyúj­tá­sa révén éve­ken keresz­tül   leg­alább hat embert.

A Békés Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye