Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádirat a „gyilkos szamarak” állattartójával szemben

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt azzal az állat­tar­tó­val szem­ben, aki 2013. május 13-án nem zárta be meg­fe­le­lő­en egy állat­tar­tó telep kapu­ját. Két sza­már kiju­tott a telep­ről és meg­tá­ma­dott egy fér­fit, aki egy köze­li úton moto­ro­zott. A táma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett a segédmotor-kerékpárról leesett. A sza­ma­rak a föl­dön több méte­ren keresz­tül von­szol­ták, meg­ta­pos­ták és több helyen meg­ha­rap­ták. A férfi bele­halt a sérülésekbe.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye- vád­irat a gyil­kos sza­ma­rak tar­tó­já­val szemben