Főoldal » Archív » Vádirat a győri kosárlabda csapat balesetének ügyében

Halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt a Győri Járá­si Ügyész­ség az ellen az idős sofőr ellen, aki 2013. szep­tem­ber 17. nap­ján a 85.számú főút Sopron-Kapuvár közöt­ti sza­ka­szán súlyos bal­ese­tet oko­zott. A bal­eset­ben két utas éle­tét vesz­tet­te, hét utas, vala­mint a a bal­ese­tet okozó sofőr súlyos, míg továb­bi hét utas könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vád­irat a győri kosár­lab­da csa­pat bal­ese­té­nek ügyében