Főoldal » Archív » Vádirat a Sopronhoz közeli kenderültetvény ügyében- FOTÓKKAL

A két, egy­más­sal élet­tár­si kap­cso­lat­ban álló ter­helt 2014 május-júniusában egy Sop­ron kör­nyé­ki tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén – palán­ták­ból - indi­ai ken­der­nö­vény ültet­vényt tele­pí­tett. A vád­lot­tak a növé­nye­ket elfo­gá­su­kig, 2014. októ­ber 3. nap­já­ig rend­sze­re­sen gon­doz­ták is. Az ültet­vény 146 tő, 2.5 m magas ken­der­nö­vény­ből áll, amely mennyi­ség meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát. A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a vád­lot­tak­kal szemben.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

kábítószer kábítószer1 kábítószer2