Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Varsóból utazott Szegedre az embercsempész - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Var­só­ból azért uta­zott Sze­ged­re, hogy a mig­rán­so­kat Cseh­or­szág­ba vigye.

A vád­irat sze­rint a férfi Len­gyel­or­szág­ban 450 euró/fő díja­zá­sért vál­lal­ta, hogy a Magyar­or­szág­ra jog­el­le­ne­sen érke­zett mig­rán­so­kat a magyar-szerb állam­ha­tár­tól a magyar-szlovák, és a szlovák-cseh hatá­rok átlé­pé­sé­vel Cseh­or­szág­ba csem­pé­szi. A meg­bí­zó­já­tól a mobil­te­le­fon­já­ra érke­zett uta­sí­tás­ra a férfi 2022. szep­tem­ber 5-én Var­só­ban, a  meg­bí­zó­ja által átutalt 2.500 zloty kész­pénz­ből egy zárt rak­te­rű teher­gép­ko­csit bérelt, és azzal  Sze­ged­re uta­zott. Az elkö­ve­tő 2022. szep­tem­ber 6-án SIM kár­tyát vásá­rolt, majd Rösz­ke tér­sé­gé­be haj­tott, ahol a továb­bi uta­sí­tás­ra várakozott.

A férfi 2022. szep­tem­ber 8-án a meg­bí­zó­ja által kül­dött koor­di­ná­ták alap­ján Doma­szék tér­sé­gé­be haj­tott, ahol egy erdős terü­le­ten fel­vet­te a gép­ko­csi­ba a 23 mig­ránst. A NAV jár­őrei 2022. szep­tem­ber 8-án, 09 óra 07 perc­kor Komá­rom­ban, a Monos­to­ri hídon ellen­őriz­ték a gépkocsit.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és kiuta­sí­tás­ra ítélje.