Főoldal » Archív » Vasrúddal kereste ellopott kocsiját - még a lovat is fejbe vágta

A Veszp­ré­mi Nyo­mo­zó Ügyész­ség testi sér­tés és önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te, vala­mint állat­kín­zás és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy volt tűz­ol­tó­val szem­ben, aki 2013 máju­sá­ban, ittas álla­pot­ban egy pét­für­dői ingat­lan­nál három sze­mélyt, vala­mint egy lovat bán­tal­ma­zott, mert azt gya­ní­tot­ta, hogy fele­sé­ge ello­pott sze­mély­gép­ko­csi­ját az ingat­lan­hoz vit­ték, s azt így akar­ta visszaszerezni.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vas­rúd­dal keres­te a sér­tet­te­ken az ello­pott kocsiját