Főoldal » Archív » Vasrúddal támadtak egy asszonyra és fiára

A vád­lot­tak egy dél-somogyi köz­ség­ben éltek, ahol hosszabb ideje hara­gos viszony­ban vol­tak szom­szé­da­ik­kal, akik­ről azt fel­té­te­lez­ték, hogy ledön­töt­ték elhunyt édes­ap­juk sír­em­lé­két. 2013. nya­rán a vád­lot­tak ittas álla­pot­ban a sér­tet­tek ingat­la­ná­nál előbb ron­gál­ni kezd­tek, majd vas­cső­vel és fahu­sáng­gal a tőlük jóval idő­sebb sér­tett asszonyt a fején ütle­gel­ték, míg a segít­sé­gé­re siető fiát ököl­lel ütöt­ték, és a föl­dön meg­rug­dos­ták. A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két férfi ellen.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vas­rúd­dal támad­tak egy asszony­ra és fiára