Főoldal » Archív » Védett nagykőrösi tisztást tett tönkre egy fakitermelő

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség a Natu­ra 2000 terü­let jelen­tős káro­so­dá­sát, meg­sem­mi­sü­lé­sét okoz­va elkö­ve­tett ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki faki­ter­me­lés során egy védett tisz­tást káro­sí­tott meg Nagykőrösön.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye