Főoldal » Archív » Verekedés a lakodalomban

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt emelt vádat egy 46 éves fér­fi­val és fiá­val szem­ben, akik 2013 októ­be­ré­ben az egyik veszp­ré­mi étte­rem­ben meg­ren­de­zett lako­da­lom ven­dé­ge­it, az étte­rem dol­go­zó­it meg­bot­rán­koz­tat­va, az egyik ven­dég­gel vere­ke­dést kez­de­mé­nyez­tek és az étte­rem beren­de­zé­sét is megrongálták.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Vere­ke­dés a lakodalomban