Főoldal » Archív » Verekedés a parkolóhelyért

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2013 júli­u­sá­ban a bala­ton­fü­re­di vásár­csar­nok­nál egy par­ko­ló­hely miatt szó­vál­tás­ba került a sér­tet­tel, majd őt a lehú­zott kocsi­ab­la­kon keresz­tül ököl­lel arcul ütötte.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Vere­ke­dés a parkolóhelyért