Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vérfertőzés Szentpéterúron

8 évig tartó bűnös viszony apa és lánya között.
Az 1967-es szü­le­té­sű apa a Zala megyei Szent­pé­ter­úron 2005 decem­be­ré­től 2013 janu­ár­já­ig rend­sze­re­sen, napi szin­ten közö­sült az 1987-ben szü­le­tett lányá­val. Sze­xu­á­lis kap­cso­la­tuk­ból 2008-ban fiuk, majd 2011-ben leá­nyuk szü­le­tett. Az apát és lányát vér­fer­tő­zés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság előtt..

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014 03 26