Főoldal » Archív » Villámgyors ítélet -az elkövetéstől számított 23 órán belül jogerősen börtönbüntetést kapott egy nő

N. Ilona 2014. janu­ár 23-án ebéd­idő­ben a Magyar Vörös­ke­reszt balas­sa­gyar­ma­ti nép­kony­há­ján itta­san kia­bál­ni és szit­ko­zód­ni kez­dett, mert az ott dol­go­zók nem enged­ték őt tele­fo­nál­ni. Ezt köve­tő­en a keze ügyé­be kerü­lő beren­de­zé­si tár­gya­kat fel­bo­rít­gat­ta és egy­más­ra haji­gál­ta, egy szé­ket pedig bele­vá­gott a tála­ló­he­lyi­ség abla­ká­ba, amely így kitört. Az elkö­ve­tőt a rend­őr­ség azon­nal őri­zet­be vette, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség pedig 2014. janu­ár 24-én bíró­ság elé állí­tot­ta. A nőt  a bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki garáz­da­ság vét­sé­gé­ben és – mint több­szö­rös vissza­esőt – 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 2 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye garáz­da­ság miat­ti vádemelésről