Főoldal » Archív » Viperával verték halálra a rablók az idős férfit

A Pest Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, illet­ve cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat négy fér­fi­val szem­ben, akik egy idős fér­fit ver­tek halál­ra és rabol­tak ki Tápióbicskén.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye