Főoldal » Archív » Visszament az elrejtett a laptopért

A férfi 2014. feb­ru­ár 22-án este egy komá­ro­mi áru­ház elekt­ro­ni­kai osz­tá­lyá­ról úgy lopott el egy lap­to­pot, hogy azt egy lap­top­tás­ká­ba tette, majd az egyik polc alá rej­tet­te, és távo­zott az üzlet­ből. A férfi pár órá­val később vissza­ment az áru­ház­ba, magá­hoz vette az eldu­gott lap­top­tás­kát, kifi­zet­te a bevá­sár­ló­ko­sa­rá­ba tett 3 db saj­tos­s­tang­lit, de a lap­to­pot nem. A biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, így a fér­fit a biz­ton­sá­gi őrök a kijá­rat­nál elkap­ták. A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt állít­ja bíró­ság elé a férfit.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - lopás-03-07