Főoldal » Archív » Vízművek munkatársainak adták ki magukat - vádemelés

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat két buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint a víz­mű­vek mun­ka­tár­sa­i­nak adták ki magu­kat, majd az így meg­té­vesz­tett 82 éves sér­tett laká­sá­ból össze­sen 80.000 forint kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye