Főoldal » Archív » Volt barátnőjét bántalmazta a nyílt utcán egy féltékeny férfi

A vád­lott egy szó­ra­ko­zó­he­lyen össze­ta­lál­ko­zott volt barát­nő­jé­vel, aki­vel szó­vál­tás­ba keve­red­tek, mivel a férfi fél­té­keny­ke­dett, hogy a lány más fér­fi­ak­kal is szóba áll. A nő kihív­ta a fel­dúlt vád­lot­tat a szó­ra­ko­zó­hely elé. A férfi ekkor elő­vett egy 10 cm pen­gé­jű pil­lan­gó­kést és azzal a sér­tett irá­nyá­ba hado­ná­szott, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy a fejé­be állít­ja. A férfi később ököl­lel állon vágta a nőt és annak két barát­nő­jét is bán­tal­maz­ta. Az eset 2014. május hó 18-án tör­tént Mis­kol­con. Mivel a nők a sérü­lé­se­ik miatt és a fenye­ge­tő­zés­ben meg­nyil­vá­nu­ló zak­la­tás miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tet­tek elő, ezért a fér­fi­val szem­ben a Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye