Főoldal » Archív » Webáruházban árulták a kábítószert

A Fővá­ro­si Főügyész­ség keres­ke­dés­sel, jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószerrel
vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot három fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint, alig pár hónap lefor­gá­sa alatt jelen­tős mennyi­sé­gű - mint­egy 24 mil­lió forint össz­ér­té­kű - kábí­tó­szert, illet­ve új pszi­cho­ak­tív anya­got érté­ke­sí­tet­tek az interneten.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye-Webáruházban árul­ták a kábítószert