Főoldal » Archív » Zaklatás, rongálás és ittas vezetés – vádemelés egy kecskeméti nő ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 26 éves kecs­ke­mé­ti nő ellen, aki 2014 nya­rán anyó­sa test­vé­ré­nek inter­ne­tes közös­sé­gi pro­fil­ján, a sér­tett nevé­ben becs­mér­lő tar­tal­ma­kat tett közzé, tele­fo­non zak­lat­ta anyó­sá­nak test­vé­rét, majd 2014 decem­be­ré­ben itta­san anyó­sa autó­ját is meg­ron­gál­ta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye