Brutálisan kivégezték haragosukat- fotókkal

Előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, és aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség két fér­fi­val és két nővel szem­ben, akik 2018 feb­ru­ár­já­ban meg­öl­tek egy fér­fit. A vád­lot­tak tár­sa­sá­ga 2018 feb­ru­ár­já­ban Dövény­ben a kocs­má­ban szó­ra­ko­zott. Itt beszél­ge­tés köz­ben szó­vál­tás­ba keve­red­tek a későb­bi sér­tett fér­fi­val. Mivel a sér­tett … Bőveb­ben: Bru­tá­li­san kivé­gez­ték haragosukat- fotókkal