Eredményesen indítványozta a Fővárosi Főügyészség a kőbányai emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatásának elrendelését – VIDEÓVAL

A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy bozót­vá­gó­val bán­tal­ma­zott egy nőt, a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a huszon­két éves férfi a X. kerü­let­ben, 2019. decem­ber 30-án, késő dél­után, becsön­ge­tett a sér­tett­hez, majd a magá­val vitt bozót­vá­gó kés­sel bán­tal­maz­ta. A sér­tett ennek követ­kez­té­ben elha­lá­lo­zott. A rend­őr­ség elfog­ta … Bőveb­ben: Ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Főügyész­ség a kőbá­nyai ember­ölés­sel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét – VIDEÓVAL