Taxiban rabolta ki a kábítószerárust – vádemelés –VIDEÓ az elfogásról- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Azzal az ürüggyel talál­ko­zott a sér­tet­tel a férfi, hogy kábí­tó­szert veszt tőle, ehe­lyett azon­ban kira­bol­ta. A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt fegy­ve­res rab­lás miatt és letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz. A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 23 éves férfi, 2018. novem­ber 30-án az esti órák­ban, a XIV. kerü­le­ti Újvi­lág utcá­ban talál­ko­zott egy 17 éves … Bőveb­ben: Taxi­ban rabol­ta ki a kábí­tó­szer­árust – vád­eme­lés –VIDEÓ az elfogásról- a Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye