Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Taxiban rabolta ki a kábítószerárust – vádemelés –VIDEÓ az elfogásról- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Azzal az ürüggyel talál­ko­zott a sér­tet­tel a férfi, hogy kábí­tó­szert veszt tőle, ehe­lyett azon­ban kira­bol­ta. A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt fegy­ve­res rab­lás miatt és letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 23 éves férfi, 2018. novem­ber 30-án az esti órák­ban, a XIV. kerü­le­ti Újvi­lág utcá­ban talál­ko­zott egy 17 éves fiú­val, aki kábí­tó­szert szán­dé­ko­zott elad­ni neki, majd beül­tek a vád­lott isme­rő­se taxi­já­nak hátsó ülé­sé­re. A vád­lott azon­ban a vásár­lás helyett elő­vett egy lőfegy­ver­nek lát­szó gáz-riasztó pisz­tolyt és kira­bol­ta a kis­ko­rút. Kábí­tó­szert, pénzt és mobil­te­le­font vette el tőle.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság 2019 szep­tem­be­ré­ben azo­no­sí­tot­ta a táma­dót és elfogta.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­re és tilt­sa el a közügyektől.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/taxiban-raboltak-ki-a-fiatalt