Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

Az ügyészi függetlenség a központi gondolata annak a kötetnek, amelyet Polt Péter állított össze a modern magyar ügyészség fennállásának 150. évfordulója alkalmából.

2021. szeptember 22., 8:25

Az ügyész­ség nagy figyel­met for­dít az épü­le­tei kor­sze­rű­sí­té­sé­re, ami­nek újabb pél­dá­ja a most átadott ügyész­sé­gi épü­let. Az átadó ünnep­sé­gen...

2021. szeptember 16., 13:14

A rövid kisfilmben bepillantást nyerhetünk a kitűzőkészítés kevéssé ismert folyamatába.

2021. szeptember 8., 8:54

További hírek

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt...

2021. szeptember 23., 10:48

A két, har­min­cas éve­i­ben járó férfi egy buda­pes­ti tár­sas­ház előtt egy csa­lá­di vita miatt szó­lal­ko­zott össze, ami dula­ko­dás­sá fajult. Egyi­kük­nél kés...

2021. szeptember 23., 9:40

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ma három ügy­ben állít bíró­ság elé elkö­ve­tő­ket, külön­bö­ző bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt. Az első ügy­ben az...

2021. szeptember 23., 9:35

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki töb­bek között egy érté­kes bronz szob­rot vitt el egy helyi...

2021. szeptember 23., 9:27

Összes hír