Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

Magya­rul köszön­töt­te a Euro­just elnö­ke, Ladis­lav Ham­ran a magyar ügyé­sze­ket abból az alka­lom­ból, hogy éppen 150 évvel ezelőtt, 1871 júni­u­sá­ban hir­det­ték...

2021. június 21., 8:52

A Magyar Nem­ze­ti Bank az ügyész­ség 150 éves évfor­du­ló­já­ra nagy sike­rű emlék­ér­mét bocsá­tott ki. De hogyan is készül egy ilyen érme? Kol­lé­gá­ink vide­ó­ja...

2021. június 17., 10:26

A 150 éves évfordulóra szervezett nemzetközi konferencia a magyar legfőbb ügyész nyitó előadásával kezdődött.

2021. június 16., 8:35

További hírek

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 janu­ár­já­ban Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban egy éles...

2021. június 21., 8:47

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki elő­ször a bizal­má­ba fér­kő­zött egy idős asszony­nak, majd a vagyo­na meg­szer­zé­se érde­ké­ben hosszú...

2021. június 21., 8:44

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő ellen, aki meg­szer­zett mez­te­len fotók­kal zsa­rol­ta...

2021. június 21., 8:41

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat...

2021. június 21., 8:39

Összes hír