Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség

A Vas Vármegyei Főügyészség hírei

Az elkövető fiával együtt vonta felelősségre unokaöccseit egy korábbi vita miatt, és a verekedés közben egyiküket hasba szúrta.

2023. szeptember 27., 8:30

A nő azért kért pénzt a betegek hozzátartozóitól, hogy az ápoltak kórházi kezelését biztosítsa.

2023. augusztus 17., 8:34

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a...

2023. június 29., 8:35

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val...

2023. június 15., 9:07

A Sárvári Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki megpróbált kirabolni egy dohányboltot.

2023. április 25., 8:00

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a tuné­zi­ai állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki mene­kü­lés köz­ben...

2023. április 14., 10:21

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő mol­do­vai fér­fi­val szem­ben, akit...

2023. március 24., 8:31

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik hóna­po­kon keresz­tül...

2023. március 8., 9:15

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként...

2023. március 2., 9:30

1 2 14 15