Főoldal » Anonimizált határozatok

Anonimizált határozatok

› felül­bí­rá­la­ti indít­vánnyal támad­ha­tó ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tok (Be. 817/B. §.)
› ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tok az Integ­ri­tás Ható­ság fel­lé­pé­se ese­tén (Be. 817/I. §)