Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség hírei

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 40- es éve­i­ben járó szol­no­ki fér­fi­val szem­ben ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés...

2023. július 17., 10:02

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás...

2023. május 15., 9:36

A Tisza­fü­re­di Járá­si Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az 57 éves...

2023. május 2., 9:43

A Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a...

2023. február 27., 8:26

A Kar­ca­gi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen állat­kín­zás bűn­tet­te miatt. Az ebsza­po­rí­tás­ból élő kar­ca­gi férfi 148 kutyát tar­tott...

2022. május 11., 9:19

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 59 éves nő ellen. A vád­lott az...

2022. február 4., 8:16

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy tisza­rof­fi férfi ellen, aki arra készült, hogy lelö­vi volt...

2022. január 28., 8:30

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy tósze­gi nővel. A vád­lott 2020...

2022. január 24., 9:07

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sát, a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak lénye­ges fel­eme­lé­sét, vala­mint továb­bi...

2022. január 13., 8:59

1 2 3