Főoldal » Hírek » Rendezvények

Konferenciák, Képzések, Rendezvények

A Bírák és Ügyészek Telepe a Kis-Svábhegyen

Ki gon­dol­ná a kora­be­li fotó­kat vagy mai fel­vé­te­le­ket látva, hogy a Kis-Svábhegyen az 1900-es évek ele­jén még sző­lős ker­tek, kuko­ri­ca­föl­dek, erdők, bozó­to­sok vol­tak, és nyoma sem volt a váro­si inf­ra­struk­tú­rá­nak? Bár­czy Ist­ván...

2021. május 14., 8:32

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség elmúlt évi munkájáról

A járványhelyzetben is törvényesen és eredményesen végezte munkáját 2020. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.

2021. február 25., 11:30

A járványveszély alatt is helytállt a Heves Megyei Főügyészség a tavalyi évben - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyészség beszámolója a főügyészség és a hozzá tartozó járási ügyészségek elmúlt évéről.

2021. február 23., 8:50

Járvány idején még inkább szükséges a korrupcióellenes összefogás

A Belügyminisztérium, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal, a Közbeszerzési Hatóság, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Nemzeti Bank és az Országos Bírósági Hivatal értékelése az elmúlt év korrupcióellenes tevékenységéről.

2020. november 26., 14:00

Első helyezést ért el az ügyészségi csapat a nemzetközi versenyen - interjú készült a győztesekkel a Petőfi Live-on

Szép hazai ered­ménnyel zárult az idei THEMIS ver­seny bün­te­tő­el­já­rás­jo­gi elő­dön­tő­je, a dr. Zsi­ros Bet­ti­na, dr. Sup­licz Dóra és dr. Batiz Krisz­ti­án ügyész­sé­gi fogal­ma­zók­ból álló csa­pat a máso­dik...

2020. augusztus 7., 11:38

Első helyezést ért el az ügyészségi csapat a nemzetközi versenyen

Szép hazai ered­ménnyel zárult az idei THEMIS ver­seny bün­te­tő­el­já­rás­jo­gi elő­dön­tő­je, a dr. Zsi­ros Bet­ti­na, dr. Sup­licz Dóra és dr. Batiz Krisz­ti­án ügyész­sé­gi fogal­ma­zók­ból álló csa­pat a máso­dik Por­tu­gá­lia és a har­ma­dik...

2020. július 15., 9:03

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a köztársasági elnök megbízásából állami kitüntetést adott át Prof. em. Dr. Király Tibor akadémikusnak

A 100. élet­évét betöl­tő Dr. Király Tibort az állam­fő a büntetőjog-tudomány terü­le­tén hét évti­zed alatt elért ered­mé­nye­i­ért, szak­mai és embe­ri szem­pon­tok sze­rint is pél­da­mu­ta­tó tevé­keny­sé­gé­ért, vala­mint...

2020. július 9., 12:59