Vádemelés a Magyarországon és Hollandiában is emberölést végrehajtó férfi ellen - korábbi VIDEÓVAL

A férfi Amsz­ter­dam­ban és Buda­pes­ten vég­zett hideg­vér­rel áldo­za­ta­i­val. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt vele szem­ben és élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz.  A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott, egy 39 éves, szerb és magyar állam­pol­gár férfi 2018 júli­u­sá­ban Amsz­ter­dam­ba uta­zott, ahol álha­jat visel­ve terep­szem­lét tar­tott egy kávé­zó­ban, ahova az a hor­vát férfi járt, akit a vád­lott meg … Bőveb­ben: Vád­eme­lés a Magyar­or­szá­gon és Hol­lan­di­á­ban is ember­ölést vég­re­haj­tó férfi ellen - koráb­bi VIDEÓVAL