Az ügyészség

 

ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUNKON!

Az ügyészi szervezet már az ezredfordulón számot vetett eddigi eredményeivel, és felmérte az előtte álló új korszak kihívásait. Annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás rendszerében betöltött szerepéből adódó feladatait továbbra is kiemelkedő színvonalon láthassa el, az ügyészség a megújulás mellett döntött.

A 2000-res évek elején az ügyészségi reform a szervezet korszerűsítését, annak rugalmasabbá, hatékonyabbá tételét jelentette, s egyúttal szemléletváltást is kívánt; különösen arra is figyelemmel, hogy Magyarország 2004. május 1-jétől az Európai Unió tagjává vált. A megvalósult reformok következtében az ügyészi szervezet uniós ügyészségként is képes ellátni feladatait.

Magyarország Alaptörvénye szerint a legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam büntetőigényét érvényesíti. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését.

A legfőbb ügyész és az ügyészség törvényben meghatározottak szerint jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben, képviseli a közvádat a bírósági eljárásban, felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett, törvény által meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a nemzetközi elismertség mellett egy szervezet csak akkor lehet hosszú távon sikeres, ha a hazai társadalom támogatását élvezi. A támogatottsághoz arra van szükség, hogy az ügyészek által végzett munkát megismerhetővé és érthetővé tegyük mindenki számára. Az internetes hozzáférés személyesebb kapcsolatot jelent, amely oldja a formális működésből fakadó zártságot és alkalmas arra, hogy közelebb hozza, megfoghatóbbá tegye a modern állam működéséhez nélkülözhetetlen intézmény, az ügyészség tevékenységét.