A győri és a nyitrai ügyészek elmúlt évi sikeres szakmai találkozóit követően, 2018. szeptember 7-én, a Nagyszombati Kerületi Ügyészség (Krajská Prokuratura Trnava) vezetői látogattak Győrbe, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségre. Az egy napos szakmai találkozóra a határ két oldalán szomszédos illetékességi területű ügyészségek közötti, évtizedes múltra visszatekintő szakmai kapcsolatok újjáélesztése jegyében, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség vezetésének meghívására került sor.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség országos viszonylatban is kiemelkedő jogsegély-forgalmat bonyolít földrajzi elhelyezkedéséből kifolyólag. A statisztikák szerint a központi régió főügyészségeit követően ez a főügyészség érintett leginkább a nemzetközi vonatkozású büntetőügyekben, legyen szó akár külföldön magyar állampolgárok által elkövetett bűncselekmények miatt indult büntetőeljárások átvételéről vagy jogsegélykérelmek, 2017. május 23. napjától európai nyomozási határozatok fogadásáról, küldéséről. Az elmúlt évek statisztikáit áttekintve azt látjuk, hogy az összes hozzánk érkező jogsegélykérelem kétharmada érkezik a Szlovák és Osztrák Köztársaságból összesen, ezek megoszlása 2017. évben kiegyenlített volt, tehát az összes jogsegély-megkeresés egyharmada érkezett a Szlovák Köztársaságból, míg 2016-ban egyötöde. Ennek megfelelően kiemelt fontosságú a határmenti kerületek és megyék bűnügyi-szakmai kapcsolatainak ápolása.

A főügyészség épületében tartott szakmai értekezleten a két ügyészség vezetője, JUDr. Ivo Vendel kerületi ügyész, illetve dr. Takács Péter főügyész bemutatták az általuk vezetett ügyészségek működését, szakmai munkáját, szóltak a személyi, illetve tárgyi feltételekről, a magyar és a szlovák ügyészi szervezet működéséről, felépítéséről, a különbözőségekről, illetve hasonlóságokról.

Ezt követően a büntetőjogi főügyészhelyettesek, dr. Takács Róbert, illetve JUDr. Karol Panik elemezték a két ügyészség büntetőszakági munkáját, a bűnügyi jogsegélyforgalom eredményeit, de terítékre került a július 1-jén elstartolt új büntetőeljárási rendszer, továbbá az elektronikus ügyintézés sajátosságai is. Ez utóbbi témát élénk érdeklődéssel figyelték a szlovák kollégák, hiszen a magyarhoz hasonlóan a szlovák büntető igazságszolgáltatásban is optimista útkereső szakaszába lépett az elektronizálás.

A két közjogi főügyészhelyettes asszony, dr. Bodor Krisztina és JUDr. Tatiana Hunová ezután tapasztalatot cseréltek az egyébként hasonló hatáskörökkel és feladatokkal rendelkező szakterületek munkájáról.

Az értekezlet további napirendjeként dr. Kulcsár Eszter és JUDr. Marek Holbik a két ügyészség bűnügyi jogsegélyforgalmát koordináló munkatársak tartottak előadást a határmenti bűnügyi együttműködésről, illetve az Európai Nyomozási Határozat magyar- szlovák irányú működéséről, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról.

A 2016-2018. évek adataiból kitűnik, hogy a Nagyszombati Kerületi Ügyészségről és a területén működő járási ügyészségekről érkezett jogsegélykérelmek száma jóval meghaladja a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség általküldött megkeresések számát, konkrétan 2017. és 2018. években a dupláját teljesítettük annak,  mint amennyit küldtünk. A Nagyszombati Kerületi Ügyészségről a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészségekre érkezik a jogsegélykérelem vagy európai nyomozási határozat,  jellemzően vagyon elleni és gazdasági bűncselekmények, ezen belül lopás, csalás, költségvetési csalás bűntette miatt ,de előfordult testi sértés, zaklatás, jármű önkényes elvétele, ittas járművezetés, tartási kötelezettség elmulasztása és hivatalos személy elleni erőszak miatti megkeresés is.

A délutánba nyúló értekezletet jó hangulatú ebéd követte, majd a szlovák vendégek szakképzett idegenvezető segítségével ismerkedhettek meg Győr látványosságaival és patinás belvárosával.

Ahogyan tavaly nyitrai kollégáinkkal, úgy idén a nagyszombati ügyészekkel is eredményes és jó hangulatú megbeszéléseket folytattunk. Tekintettel arra, hogy a főügyészség jogsegélyforgalmának nagy hányadát a szlovák hatóságokkal bonyolítjuk, az aktuális problémák megbeszélésén túlmenően a személyes ismeretség, szakmai barátságok megteremtése is elengedhetetlenül fontos a rendelkezésünkre álló eszközök hatékony és gyors működtetéséhez. Ehhez pedig nagyszerű alkalmat és keretet biztosítanak az ilyen találkozók, melyek szervezésére a jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk.

Hozzászólások lezárva.