Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség hírei

A Kar­ca­gi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen állat­kín­zás bűn­tet­te miatt. Az ebsza­po­rí­tás­ból élő kar­ca­gi férfi 148 kutyát tar­tott...

2022. május 11., 9:19

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 59 éves nő ellen. A vád­lott az...

2022. február 4., 8:16

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy tisza­rof­fi férfi ellen, aki arra készült, hogy lelö­vi volt...

2022. január 28., 8:30

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy tósze­gi nővel. A vád­lott 2020...

2022. január 24., 9:07

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sát, a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak lénye­ges fel­eme­lé­sét, vala­mint továb­bi...

2022. január 13., 8:59

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett egy 24 éves kecs­ke­mé­ti nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A...

2021. augusztus 31., 10:28

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség a 38 éves férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat. A vád­irat...

2021. június 25., 8:32

A Kun­szent­már­to­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 28 éves férfi és egy 25 éves nő ellen haszon­szer­zés végett, több ember­nek segít­sé­get...

2021. június 3., 8:40

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett egy 37 éves sár­ke­reszt­úri nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál...

2021. május 21., 9:07

1 2 3