A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség és a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség 2018. április 4-én értékelte a 2017. évi tevékenységet, az értekezleten részt vett dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes is.

Dr. Pocsai Edit főügyész beszámolójában utalt arra, hogy az elmúlt évek során a regisztrált bűncselekmények tendenciózus csökkenése tapasztalható, a megyében az előző évhez képest a csökkenés mértéke megközelítette a 30 százalékot.

Részletesen elemezte az ügyészi intézkedések számának és eredményességének alakulását, melyek közül a 2017. évi tevékenység kapcsán is kiemelést érdemel az a tény, hogy egyre nagyobb számban történik a fokozott ügyészi felügyelet gyakorlására, főként azokban az ügyekben, amelyek ténybeli és jogi bizonyítási problémái összetettebb szakmai felkészültséget igényeltek.

Kifejtette, hogy a megye szervezeti egységei továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a bírósági eljárást gyorsító jogintézmények alkalmazására. 2017-ben ezek a vádemelési formák az összes vádemelés több mint felét tették ki.

Hozzátette azonban, hogy a tárgyalásról lemondás jogintézménye a megyében továbbra is elenyésző számú annak ellenére, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség az elmúlt években minden lehetséges módon és eszközzel próbálta elérni e jogintézmény szélesebb körben történő alkalmazását.

Ezután hangsúlyozta, hogy a megye váderedményessége az előző évhez képest is javult, Hajdú-Bihar megye a mutatói alapján az országos 5. helyen áll.

A közjogi szakág tevékenységének értékelése során dr. Tóth Éva főügyészhelyettes rámutatott arra, hogy a jogszabályváltozások következtében az elmúlt években a szakági feladatok részben módosultak, illetve egyes területek pedig hangsúlyosabbá váltak. Ez a tendencia érvényesült 2017. évben is.

Az ügyészi intézkedések kapcsán azonban hangsúlyozta, hogy a szakterületi kiemelt ügyészi intézkedések száma, így pl. a fellebbezés, keresetben fellépés, nem peres eljárás kezdeményezése, szabálysértési eljárásban perújítás kezdeményezése, felhívás, jelzés, perelhárító kezdeményezés az előző évihez képest jelentős mérvű növekedést mutat.

A büntetés-végrehajtási szakterületen 2017-ben kisebb mértékű visszaesés volt tapasztalható az ügyészi intézkedések számát érintően, azonban az e jogterületen tevékenykedő ügyészek nagyszámú ellenőrzést végeztek a fogvatartó intézetekben, előállító helyiségekben, illetve a megyében lévő javítóintézetben a Büntetés-végrehajtási törvény előírásainak hatályosulása érdekében.

A beszámolók után dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes a megye ügyészi szerveinek elmúlt évi tevékenységét következetesen szakszerűnek és időszerűnek értékelte, amelyért köszönetét fejezte ki. Ezután hangsúlyozta a 2018. július 1. napján hatályba lépő Büntetőeljárási törvény szakszerű és törvényes gyakorlati alkalmazása érdekében a helyi képzés, illetve felkészítés fontosságát, szükségességét.

Hozzászólások lezárva.