A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2019. március 26-án Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes részvételével tartotta meg az elmúlt évi munkát értékelő összügyészi értekezletét.

Dr. Varga Árpád főügyész az összefoglalójában beszámolt arról, hogy a megyében az elmúlt évben, a korábbinál kevesebb, 6582 bűncselekményt regisztráltak. A kevesebb bűncselekmény miatt a vádemelések száma is csökkent. A főügyész hangsúlyozta, hogy a 2018-as év két kiemelkedően fontos törvény hatálybalépése miatt jelentős változásokat hozott a szervezet tevékenységében. Az ügyészek, úgy a büntetőjogi, mint a közérdekvédelmi szakterületen lelkiismeretesen felkészültek a polgári perrendtartásról, valamint a büntetőeljárásról szóló törvények végrehajtására. Ennek köszönhetően, a jogszabályi változásokból fakadó, új szemléletű munkavégzés eredményei az évközi munkában már meg is jelentek. Az ügyészek hatékonyan éltek a büntetőeljárások egyszerűsítését, további gyorsítását szolgáló bővülő lehetőségekkel, és az év második felében a vádemelések 76,6%-ában ezeket alkalmazták.

A büntetőjogi szakterület éves tevékenységét dr. Burka Tibor főügyészhelyettes ismertette. Hangsúlyozta a társszervekkel való együttműködés jelentőségét az új szemléletű jogalkalmazás meghonosítása, az eljárások egyszerűsítése, gyorsítása végett. Kiemelte a büntetési célokat szem előtt tartó, megfontolt, és az adott jogi helyzethez igazodó, ügyészi indítványozási gyakorlat fontosságát.

Dr. Bagdi László főügyészhelyettes a közérdekvédelmi szakterületen végzett törvényességi ellenőrzések, a magánjogi tevékenység, valamint a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletének tapasztalatiról és az ezek alapján tett ügyészi intézkedésekről számolt be.

Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes kitért a büntetőjogi jogalkalmazás aktuális kérdéseire, majd a 2019-es évre is kiemelt feladatként határozta meg az időszerű ügyintézés fenntartását, és az új büntetőeljárási törvény rendelkezéseinek szakszerű alkalmazását.

Végezetül elmondta, hogy a megye ügyészei a 2018-ban megváltozott jogi környezetben is helyt álltak és időszerűen, az új rendelkezéseket is jelentős számban és törvényesen alkalmazva jó színvonalon teljesítették kötelezettségeiket. Ezt követően a legfőbb ügyész helyettes megköszönte az apparátus munkáját.

Hozzászólások lezárva.