A Pest Megyei Főügyészség 2019. április 10-én tartotta évértékelő értekezletét. Az értekezleten jelen volt dr. Polt Péter legfőbb ügyész is.

A Pest Megyei Főügyészség 2019. április 10-én értékelte az elmúlt év szakmai tevékenységét. Mivel az értekezleten a megye valamennyi ügyésze részt vett, a rendezvény a Kúria dísztermében került megrendezésre.

Dr. Soós Julianna büntetőjogi főügyészhelyettes beszámolójában részletesen elemezte a nyomozás érdemi befejezését követően tett ügyészi intézkedések számának alakulását. Kifejtette, hogy a megye szervezeti egységei 2018-ban is kiemelt figyelmet fordítottak a büntetőeljárást gyorsító jogintézmények alkalmazására. E körben elmondta, hogy 2018. július 1. napjától a bíróságok előkészítő ülésein 170 vádlott tett beismerő vallomást és mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. Elemezte azokat a bűnügyeket, amelyekben tárgyalási szakban tapasztalható a büntetőeljárás dinamikájának megtorpanása.

Dr. Rózsa Zsolt közjogi főügyészhelyettes a beszámolójában kiemelte a szakág tevékenységének sokszínűségét. Tájékoztatást adott az országos illetékességgel végzett megbízhatósági vizsgálatok felügyeletéről, e tevékenység eredményéről, a fogyasztók jogainak védelme  érdekében kifejtett rendkívül aktív és eredményes ügyészi munkáról. Kiemelte a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeleti és jogvédelmi tevékenység statisztikai mutatóinak növekedését, a bv. ügyészi teendők körének bővülését.

Dr. Szabó Ferenc főügyész az állandóság és a változás fogalmai köré szőtte a beszámolóját. Bemutatta, hogy bár a megyében regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt évekhez hasonlóan csökkent, az ügyészi intézkedésre váró ügyérkezés mutatói lényegesen nem változtak. Pest megye ügyészi szervei évek óta hasonló számú ügyet dolgoznak fel. Ábrázolta és kiemelte az ügyészi munka hatékonyságát tükröző, és a büntetőeljárás gyorsítását eredményező ügyészi intézkedések számának kedvező alakulását.

A főügyész beszámolójában kiemelte, hogy 2018. január 1. napján teljesen új ügyészségként létrejött az Érdi Járási Ügyészség, egyúttal megszűnt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség. Így Pest megyében 15 ügyészi szervezeti egység működik. Dr. Szabó Ferenc főügyész bemutatta, hogy Pest megyében nyolc ügyészség elhelyezése terén különböző szintű beruházások történnek. A főügyész hangsúlyozta, hogy Pest megye kiegyensúlyozott életpályát kínál a kollégák számára.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész szakszerűnek és magas színvonalúnak értékelte a megye ügyészi szerveinek tevékenységét, amiért köszönetét fejezte ki. Hangsúlyozta, hogy a nyomozások felderítési szakaszában az ügyész kizárólag törvényességi szempontból felügyeli a nyomozást, a gyanúsított kihallgatása után az ügyész a nyomozás irányítójaként annak felelősséget is átvállalja.

Feladatként határozta meg a további szakszerű és időszerű munkavégzést, a büntetőeljárás gyorsítását célzó jogintézmények alkalmazását, különösen az egyezség és a mértékes indítvány terén.

Hozzászólások lezárva.