A legfőbb ügyész jogorvoslati indítvánnyal élt a törvényesség érdekében a Pesti Központi Kerületi Bíróság végzésével szemben, amely előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Unió Bíróságánál egy büntető ügyben.

 A Pesti Központi Kerületi Bíróság egy svéd állampolgár ellen lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés vétsége miatt folytat büntetőeljárást a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádirata alapján.

A bíróság az eljárás felfüggesztése mellett három kérdésben az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte. Az első kérdés a tolmácsolással összefüggésben a terhelttel szembeni tisztességes eljárás feltételeire, a második az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírósági vezetői pályázatok elbírálásával kapcsolatos gyakorlatára, a harmadik pedig a bírák javadalmazására vonatkozott.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerint az unió bírósága előzetes döntés meghozatalára a szerződések értelmezése és az uniós intézmények, szervek, vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége és értelmezése kérdésében rendelkezik hatáskörrel.

Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha nem a közösségi jog értelmezését, vagy annak megállapítását kérik, hogy az irányadó magyar jog nem felel meg a közösségi jog által védett alapelveknek. Nem lehet előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezni akkor sem, ha a felmerült kérdés az ügy szempontjából nem releváns, a folyamatban lévő ügy kimenetelét nem érinti.

A legfőbb ügyész indítványa megállapítja, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság által feltett második és harmadik kérdés nem felel meg a fenti tartalmi követelményeknek, az első kérdést illetően pedig a tolmácsolással összefüggésben nem merült fel olyan probléma, amely előzetes döntéshozatalt igényelne, ráadásul az erre vonatkozó indítványt előterjesztő ügyvéd nem volt jogosult ennek megtételére.

Minderre figyelemmel a legfőbb ügyész indítványozta a Kúriának annak megállapítását, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság végzése törvénysértő.

Hozzászólások lezárva.