A Hatvani Járási Ügyészség környezetkárosítás bűntette miatt nyomozást rendelt el a Heves megyében, Hatvan és Lőrinci városok határán, egy hulladéklerakó közelében tapasztalt egyre növekvő talajszennyezés miatt.

A büntetőeljárást a Heves Megyei Főügyészség Közjogi Szakága kezdeményezte, miután hivatalból eljárva, soron kívül bekérte és tanulmányozta az illetékes környezetvédelmi hatóság által augusztus 28-án, a helyszínen lefolytatott hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet.

Ennek tartalma szerint a Hatvan és Lőrinci települések közigazgatási határán lévő, jelenleg hulladéklerakóként üzemelő pernyehányó déli oldalán nagy mennyiségű, részben iszapos, részben folyékony – a szaga alapján szénhidrogén jellegű – anyag terült szét. A mocsaras, nádas területen lévő fák az ismeretlen anyag által érintett területen pusztulni kezdtek. A szennyezés közelében működő hulladéklerakó területén, a terjedő anyaghoz legközelebb szennyvíziszap tároló, illetve három lezárt olajos tároló medence található, melyek erodált rézsűin az ellenőrzéskor nem észlelték szivárgás, vagy túlbukás nyomait.

A környezetkárosítás bűntettét a Büntető Törvénykönyv szerint az követi el, aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon veszélyezteti, illetve olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota egyáltalán nem, vagy csak beavatkozással állítható helyre. A bűncselekmény büntetési tétele – az egyes elkövetési magatartásokhoz igazodóan – legalább három évig, de legfeljebb nyolc évig terjedő szabadságvesztés.

A Hatvani Járási Ügyészség a nyomozás lefolytatásával a Hatvani Rendőrkapitányságot bízta meg.

 

Hozzászólások lezárva.