A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség előző évi tevékenységének értékelésére Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes részvételével 2017. március 16. napján került sor. Dr. Szilágyi Lajos fellebbviteli főügyész beszámolt arról, hogy a fellebbviteli főügyészségre érkezett büntetőügyek száma 2015-höz képest 11%-kal csökkent, azonban meghaladta az azt megelőző időszakban érkezetteket. Az ügyészi fellebbezések eredményességén tovább sikerült javítani. A fellebbviteli főügyészség által feldolgozott ügyek legnagyobb hányada élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmény volt. A fellebbviteli főügyészség illetékességi területéhez tartozó négy megyében öt ügyben öt terhelttel szemben került sor jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására, melyből egy terheltet érintett tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés. Kiemelendő, hogy a fellebbviteli főügyészség ügyészei jártak, illetve járnak el az ún. Sukoró-ügyben és a Hagyó-ügyben.

Hozzászólások lezárva.