Az ügyészség pert nyert a tisztességtelen általános szerződési feltételeket alkalmazó építőipari-kivitelezési tevékenységet folytató vállalkozással szemben. 

Az ügyészség által egy építőipari-kivitelezési tevékenységet folytató vállalkozás ellen kezdeményezett közérdekű perben a bíróság megállapította, hogy a fogyasztókkal nyílászáró felújítására szerződő cég tisztességtelen általános szerződési feltételeket is alkalmaz, mint például a kivitelezési munka teljesítési határideje egyoldalú módosításának lehetősége.

A Polgári Törvénykönyv értelmében ugyanis az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni azt a kikötést, amely nem megfelelően meghatározott határidőt ír elő a vállalkozásnak szolgáltatása teljesítésére. Az egyoldalú módosíthatóság a fogyasztó számára bizonytalanná, kiszámíthatatlanná teszi a teljesítési határidőt, ezért az tisztességtelen.

A bíróság jogerős döntése tisztességtelennek minősítette az általános szerződési feltételek között szereplő azon kikötést is, amely a vállalkozás által előre meghatározott olyan fogyasztói nyilatkozatot rögzít, amely a fogyasztó tényleges tájékoztatásának igazolására nem alkalmas.

Hozzászólások lezárva.