Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: a büntetőjog területei
A bün­te­tő­jog tág érte­lem­ben magá­ba fog­lal­ja a bün­te­tő anya­gi jogot, a bün­te­tő­el­já­rá­si jogot és a büntetés-végrehajtási jogot. 
 
Az ügyész­ség mind­há­rom terü­let­tel foglalkozik.