Főoldal » Archív » 52 sértettet károsítottak meg az internetes csalók

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, vala­mint más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt 3 fér­fi­vel szem­ben, akik 52 sze­mélyt csap­tak be, ennek során össze­sen 2.055.000 forint­tal gaz­da­god­tak.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.24.