Főoldal » Archív » A Budaörsi úti benzinkút rablás két gyanúsítottjának előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett annak a 34 éves, vala­mint 18 éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a múlt héten fegy­ve­re­sen rabol­tak ki egy fővá­ro­si benzinkutat.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye