Főoldal » Hírek » A dohánybolt háromnapi bevételét rabolta el – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy gázspray-vel rabol­ta ki egy gyáli dohány­bolt alkalmazottját.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő 2022. decem­ber 4-én, az esti órák­ban meg­vár­ta amíg a gyáli dohány­bol­tot az ott dol­go­zó sér­tett nő bezár­ja. Eztán a gya­lo­go­san távoz­ni készü­lő sér­tett elé ugrott, és egy gázspray-vel köz­vet­len közel­ről az arcá­ba fújt. Annak hatá­sá­ra a nő rövid időre elve­szí­tet­te a látá­sát, de egy a kezé­ben lévő üveg­gel így is sike­rült meg­üt­nie az elkö­ve­tőt. Ez sem volt azon­ban elég ahhoz, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a vád­lot­tat abban, misze­rint a hóna alatt tar­tott kézi­tás­ká­ját elve­gye és elmeneküljön.

A tás­ká­ban a dohány­bolt több napi bevé­te­le és a sér­tett saját pénze - össze­sen 3.600.000 forint - vala­mint a nő ira­tai, bank­kár­tyái és kul­csai voltak.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.

A fotók az elkö­ve­tés­hez hasz­nált gázspray-ről készültek.