Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt osztályvezetőjével és 9 társával szemben

 

Az ügyész­ség a NAV volt osz­tály­ve­ze­tő­jét hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­val, költ­ség­ve­té­si csa­lás­sal és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­val vádolja.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség sajtóközleménye